ÇEVRE KİRLİLİĞİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

       TÜRKÇE

       ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çeşitli kaynaklardan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosfere, su ve toprağa karışmasıdır. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin dışında, gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik ve teknoloji kirliliği de söz konusudur. Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların yarattığı kirlilik de çevre sağlığını tehdit etmektedir. Bu etkileri önlemek için elektrik tüketimi daha düşük modelli bilgisayarlar kullanılırken, kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı, yazıcıdan alınan kâğıt çıktısı en aza indirilmeli, ayrıca bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalıdır. Ulaşım, eğlence ve sosyal donanım araçlarından çevreye yayılan seslerin insan sağlığı üzerinde geçici ya da sürekli olarak zarar meydana getirmesi gürültü kirliliği olarak tanımlanır. Gürültü insanların sinir sistemlerinden, kan dolaşım sistemlerine ve kas gerilimlerine kadar birçok zararlı etkiler oluşturur. Isınmadan, motorlu taşıtlardan ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliği insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Hava kirleten dumanın akciğerden alveollere kadar olumsuz etkisi, kükürt dioksit (SO2)’in üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkisi, karbon monoksit (CO)’in kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını engellemesi, kurşunun ise kanda ve idrarda birikmesi ayrıca kan hücreleri gelişimini olumsuz etkilemesi, insan sağlığına zarar veren başlıca durumlardır. Ayrıca ozon, kükürt dioksitin bitkiler üzerindeki olumsuz etkisi ürün kayıplarına ve orman varlıklarına zarar vermektedir. Çevre kirliliği konusunda kişilerin yapabileceklerinin başında; toplu taşıma araçları tercih edilmesi, kısa mesafelere yürümek, kurşunsuz benzin tüketilmesi, uzun duraklamalarda araç kontağının kapatılması, plastik ambalaj yerine cam ürünler tercih edilmesi sayılabilir. İnsanoğlu doğal su kaynakları olan denizleri ve akarsuları da kirletmektedir. Genellikle petrol yüklü tankerlerin deniz kazası sonucu ya da fabrikaların atıklarını akarsulara bırakmasıyla görülmektedir.      

       ENGLISH

       POLLUTION  

Solid, liquid and gas contaminants from various sources and of different amounts and in difterent periods of time are mixed up the soil, water and atmosphere and give harm to people. This is called pollution. Apart from air pollution, waTER pollution and soil pollution, there are noise pollution, radioactive pollution and visual pollution. Besides, the pollution results from the computers that become a part of every day life has also threatened our health Therefore we should not use them very often and leave them on stand by mode. We should not print every pages or texts. The noise pollution which results from transportation vehicles, entertainment equipments has permanent or temporary effects on people. It has bad effect son nevre system, blood circulation and muscle system. Air pollution which results from heating, motor vehicles and industry has increased respiratory diseases. The air we inhale affects the lungs and alveoles, sulphur dioxide (SO2) gives damages to the respiration system and hurts it, carbon monoxide prevents oxygen transmission by combining the hemoglobin in the blood and lead is accumulated in blood and urine and affects the development of blood cells. Also the sulphur dioxide damages plants and forests. People can do something about the pollution. They may choose public transportation, walk for short distances, use unleaded petrol, stop the cars when they wait for a long period, preter glass materials instead of plastic ones. People also pollute natural water sources such as seas and rivers. Tankers full of petrol dump petrol into the sea as a result of a sea accident and factories dump their waste into the rivers.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !