BÜYÜKLERİMİZ TÜRKÇE-İNGİLİZCE MEVLANA

      TÜRKÇE

       BÜYÜKLERİMİZİ TANIYALIM

Mevlana (1207-1273)

Mevlana dünyada yüzyıllardır etkisini yitirmeyen büyük bir düşünür, mutasavvıf ve şairdir. Kişi, inanç ve düşünce özgürlüğüne büyük değer vermiştir. Suçlu suçsuz, Mecusi-putperest, bütün insanları sevgiye çağırmıştır. Sevgi, aşk, hoşgörü, vefa, edep, sabır, eğitim gibi ahlak kavramlarının gerçek anlamını aramak ve insanlara bunu öğretmek için çalışmıştı. Mevlana biçimci değildi. Her türlü kısıtlamanın karşısındaydı. Mevlana’nın 800. Doğum yılı olan 2007 yılı UNESCO tarafından Dünya Mevlana yılı ilan edilmiştir. İngiliz doğa bilimcisi Nicholson Mesnevi’yi İngilizceye çevirmiştir.         

      ENGLISH

       LET’S LEARN OUR HEROES

Mevlana (1207-1273)

Mevlana is the man who has been affecting people over hundreds of years in the world. He is a big thinker, a mystic and a poet. He gave much importance to the people, beliefs and freedom of thoughts. He called everyone guilty-not guilty, believer-non believer for love. He worked hard to teach people the true mean of love, passion, tolerance, loyalty, goog manners, patience, education and ethics. Mevlana was not a formalist he always was against all types restrictions. UNESCO announced the year 2007, the 800th birthday anniversary of Mevlana as the World Mevlana Year. Nicholson, English Oriental Scientist Nicholson translated the Mesnevi into English.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !